Home
HOME         video-index   zoek video   dvd-index   zoek dvd   bestelling verzenden  
lineindex  of terug naar MENS EN MAATSCHAPPIJ

Titels gevonden in de rubriek OUDEREN :

 • EEN KWESTIE VAN KIEZEN EN DELEN
 • EEN KWESTIE VAN WILLEN WETEN
 • EEN LEVEN AAN DE JAREN
 • EIGEN WIJSHEID
 • IN ONTWIKKELING


 • Titel: EEN KWESTIE VAN KIEZEN EN DELEN
  "Hoe houd je je zelfstandigheid in eigen hand wanneer je ouder wordt?" Dat is de vraag waar het in deze aflevering in de serie 'Ouderen en Zelfstandigheid' om gaat. In het programma komt Letty Bronsing aan het woord. Zij woont met veel plezier al meer dan 40 jaar 4-hoog op een flat in Amsterdam. Maar onlangs heeft zij zich voor een aanleunflat laten inschrijven. Een moeilijk en ook pijnlijk besluit. Hilda Verweij-Jonker en Cees Egas(ex-politicus) zijn beiden actief in de ouderen-emancipatiebeweging. Zij regeren op het stereotiepe beeld dat jongeren vaak van ouderen hebben. Hilda Verweij-Jonker gaat in op de betekenis van de AOW voor de zelfstandigheid van ouderen. En Cees Egas legt uit waarom volgens hem "ouderen uit de handen van hun kinderen en medici moeten blijven." Letty Bronsing's conclusie luidt: "Een rustige oude dag is er niet bij. Je zult je stem moeten laten horen."
  (1985) kleur / 25 minuten / Arjanne Laan / NL
  * Prijs: € 41.39 (= € 49.25 incl.btw) Bestelnummer : NFI-343  Titel: EEN KWESTIE VAN WILLEN WETEN
  Een aflevering uit de serie 'Ouderen en Zelfstandigheid'. EEN KWESTIE VAN WILLEN WETEN gaat over de ouderenorganisatie achter de wensen en verlangens van ouderen komt. In het programma worden drie voorbeelden gegeven. Allereerst de opzet en uitwerking van een huis aan huis enquˆte, die in de gemeente Annen (Drenthe) door de Universiteit van Groningen gehouden is. Daarna wordt in het programma een groep ouderen gevolgd, die in een vroeg stadium betrokken is geweest bij het opstellen van een programma van eisen voor een nieuw verzorgingshuis. En tenslotte is er een ouderenorganisatie aan het werk te zien tijdens een informatiespreekuur. Met de organisatoren van dit spreekuur vindt een gesprek plaats.
  (1985) NL- / kleur / 25 minuten / Inge Klijn
  * Prijs: € 41.39 (= € 49.25 incl.btw) Bestelnummer : NFI-344


  ---»titellijst OUDEREN«--- of terug naar : MENS EN MAATSCHAPPIJ

  Titel: EEN LEVEN AAN DE JAREN
  Deze film van Anne Marie Borsboom handelt over een vijftal bejaarde dames die hun toekomst in eigen hand willen nemen. Hun bedoeling is niet in passiviteit jaren aan hun leven toe te voegen, maar juist actief te zijn en een 'leven aan de jaren' te voegen. Bejaarden zijn over het algemeen overgeleverd aan een overheidsbeleid, dat niet in de eerste plaats gericht is op het behoud van de zelfstandigheid van de bejaarde. In EEN LEVEN AAN DE JAREN breken Julia, Tina, Harriet, Coosje en Carolien met de situatie waarin de maatschappij hen gemanoeuvreerd heeft. Zij verlaten hun beschermde positie in een tehuis of bij hun echtgenoot en kraken een villa. Hier willen zij een nieuw leven beginnen. Op eigen verantwoording en met hun eigen middelen. Of het ook lukt laat de film in het midden.
  (1984) kleur / 30 minuten / Anne Marie Borsboom / NL
  * Prijs: € 27.72 (= € 32.99 incl.btw) Bestelnummer : NFI-280  Titel: EIGEN WIJSHEID
  In EIGEN WIJSHEID praten twee vrouwen van in de tachtig over hun leven en hun manier van denken en voelen. Beide vrouwen houden er specifieke, eigenzinnige gedachten op na. Zij hebben zich in de loop van een lang leven bepaalde "wijsheden" eigen gemaakt, die gezien kunnen worden als de quintessens van hun bestaan. Zij zijn lichamelijk gezond gebleven en dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op hun mentale vitaliteit. EIGEN WIJSHEID is 't eindexamenwerkstuk van Jessica Klijn voor de Nederlandse Film en Televisie Academie.
  (1985) NL- / kleur / 25 minuten / Jessica Klijn
  * Prijs: € 55.05 (= € 65.51 incl.btw) Bestelnummer : NFI-294


  ---»titellijst OUDEREN«--- of terug naar : MENS EN MAATSCHAPPIJ

  Titel: IN ONTWIKKELING
  Een mens is altijd in ontwikkeling, ook als hij oud is. De film "In ontwikkeling" laat een drietal projecten van het geco”rdineerd ouderenwerk zien. Vanuit de behoefte van ouderen worden door hen in het hele land projecten gerealiseerd. De ontwikkeling van oude mensen staat daarbij centraal. Zo werd in Arnhem een geheugentraining voor ouderen opgezet. En met succes. In de film vertellen ouderen wat ze aan de cursus hebben. In Willemstad waren er veel huisvestingsproblemen voor ouderen. Het geco”rdineerd ouderenwerk deed er op verschillende manieren iets aan. In het project "preventie kleine criminaliteit" in Scheveningen wordt geprobeerd de criminaliteit tegen ouderen te voorkomen. Zo wordt de ouderen geleerd door zelfverdediging weerbaarder te worden tegen deze laffe vorm van criminaliteit. "In ontwikkeling" laat zien wat de mogelijkheden zijn als het ouderenwerk samenwerkt met instanties als de politie, de universiteit en nutsbedrijven.
  (1988). kl. / 24 min. / Karin Junger.
  * Prijs: € 27.72 (= € 32.99 incl.btw) Bestelnummer : NFI-490

  Serie : Beeld van Nederland.(Polygoon en NOS Journaals)

  DUENDE - Een film van Ramón Gieling

  Lees de recensie van Peter Delpeut over DUENDE.


  Zinvol nieuws & info

  email
  (C) 1992-2009 Mediaal
  Adres: Oldeberkopwerweg 21, 8389 TE Zandhuizen.
  Telefoon:(tijdens kantooruren) 0561-433460

  Postadres: Postbus 84, 8390 AB NOORDWOLDE

  Google